Project natuurgebied Waalenburg Texel:

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord Holland.
In dit natuurgebied zijn de oude watersysteem hersteld, kreken aan elkaar gekoppeld, en onderhoud gepleegd aan dammen en stuwen.
TexelBeton heeft alle stuwen voor dit project geleverd.

TexelBeton stuwen geleverd voor Polder Waalenburg Texel