www.zoetestuw.nl de zoete stuw producent van de zoete stuw Texel Beton

De Zoete Stuw

Wij produceren deze stuw die zout water afvoert en zoetwater vast houd.
(https://www.zoetestuw.nl/)

De zoete stuw is een door Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier (HHNK) gepatenteerde stuw met een zoutafscheider.
HHNK heeft in samenwerking met Acacia Water de stuw speciaal ontworpen voor de zilte gebieden om het zoete water
te scheiden van het zoute water.

Texel beton registreert en regelt de aanvraag voor de locatie van de zoete stuw voor u bij het HHNK en de diverse waterschappen, en levert de offertes voor de subsidie aanvraag bij het Landbouw Portaal, gemeente en overheidssubsidies.

U kunt de Zoete stuw bij ons bestellen door te mailen naar : texelbeton@gmail.com 

meer info : https://www.zoetestuw.nl/